Omejitev odgovornosti

Pogoji uporabe in posebne informacije o vsebini te strani
Vsebina spletne ponudbe na tej spletni strani se lahko porablja zgolj v informativne razloge in ne za poslovne ali zasebne ralzoge. Vsebine se ne sme objavljati na računalniških omrežjih ali drugih medijih. Spreminjanje vsebine in dokumentov je prepovedano. Kršitve bodo kazensko preganjane. Vsebina, dokumenti in z njimi povezane grafike, objavljene na tej strani, lahko vsebujejo tehnične netočnosti ali tipografske napake. Informacije tukaj se redno spreminjajo in dopolnjujejo. Poleg tega si uredniki te spletne strani pridržujejo pravico da izbriše del informacij ali celotne ponudbe ali do prekinitve objav, v celoti ali začasno, brez posebnih opozoril. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi z aktualnostjo, celovitostjo, kakovostjo ali pravilnostjo podanih informacij. Zahtevki za odgovornost v povezavi z materialno ali nematerialno škodo, ki je nastala z uporabo podanih informacij, ki je lahko nepravilna in/ali nepopolna, so v bistvu izključeni. Omejitev odgovornosti se lahko spremeni le ko se lahko dokaže namerna ali huda krivda malomarnosti.
Varstvo lastninskih pravic, avtorskih pravic in obveznosti registracije
Imeni "DEVELOP" in "ineo" sta blagovni znamki podjetja Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, obe sta registrirani kot besedi in kot figurativni znamki. Vsa druga imena izdelkov in podjetij, ki so omenjena na tej strani, so lahko lastniška imena njihovih proizvajalcev in tako zanje velja veljavna registracijska zakonodaja in lastninska zakonodaja njihovih registriranih lastnikov. Za poizvedbe se, prosimo, obrnite na urednike. Pri ustvarjanju te spletne strani je uredniška ekipa poskrbela, da je ali sama ustvarila besedila, grafiko, fotografije, zvočne dokumente, animacije ali video sekvence ali pa izbrala nelicenčne  alternative ali pa spoštovala ustrezne avtorske pravice. Za lastno ustvarjeno vsebino, ki jo je objavila uredniška ekipa v kakršni koli obliki, ostanejo avtorske pravice pri odgovornih urednikih. Reprodukcija ali uporaba te strani v drugih elektronskih ali tiskanih izdajah ni dovoljena brez  izrecnega soglasja avtorja.
Javno uporabne površine in povezave do vsebin tretjih oseb
Uredniška ekipa te spletne strani ni v položaju, da bi nadzorovala vsebino neposrednih in posrednih povezav do spletnih strani tretjih oseb. Preverjanje v zvezi z možnimi nezakonitimi vsebinami je bilo opravljeno zgolj v času, ko je bila povezava vstavljena. Ker uredniki nimajo nikakršnega vpliva na spremembe na povezanih straneh tretjih oseb, se izrecno oddaljujejo od vsakršne vsebine na straneh tretjih oseb, ki so bile spremenjene po tem, ko je bila povezava ustvarjena. To velja za vse povezave in reference znotraj lastne internetne ponudbe podjetja. Enako velja tudi za območja, ki jih je mogoče javno spremeniti in ki so bila postavljena na posebni spletni strani, kot na primer forumi za izmenjavo mnenj, knjige gostov, itd. Uredniki so sprejeli vse potrebne ukrepe za preverjanje vsebin tretjih oseb v zvezi z zakonitostjo, pravilnostjo in celovitostjo, vendar pa tega zdaj nikakor ne morejo zagotavljati, uredniška ekipa se tako oddaljuje od vseh prispevkov tretjih oseb iz ustreznih vsebinskih področij. Za nepravilne, nepopolne ali nezakonite vsebine in zlasti za škodo, ki nastane iz uporabe informacij tretjih oseb, je izključno odgovoren ponudnik informacij.
Varovanje podatkov
Kolikor je bilo to tehnično možno in upravičeno, so vse vsebine in storitve na tej spletni strani prosto dostopne brez podajanja osebnih in/ali poslovnih informacij. Kadar se je pri uporabi te spletne strani avtentikacija zdela nujna, so se uporabili anonimni podatki ali psevdonim. Če so osebni ali poslovni podatki nujni za uporabo določenih storitev na tej spletni strani, se bo to zgodilo izključno in izrecno, če se bo uporabnik za to prostovoljno odločil.
Pravna veljavnost
Ta izjava o omejitvi odgovornosti je del internetnega citata. Če zaradi spremembe v pravni situaciji določeni deli tega besedila ali posamezni stavki izgubijo svojo veljavnost, preostali deli tega dokumenta ostanejo nespremenjeni v zvezi z vsebino in veljavnostjo.